1 Key chỉ dùng được cho 1 máy. Bạn có thể sử dụng và update được mãi mãi.Tôi bảo đảm những điều sau, và sẽ trả lại tiền nếu những điều này không đúng với bạn:


• Nếu bạn gõ được tiếng việt Unicode với bản miễn phí, sau khi mua license, bạn sẽ gõ được tiếng việt khi dùng các bảng mã khác (như VNI Windows, BKHCM,...).

Bạn sẽ không được trả lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:


• Không cài đặt được font TCVN (ABC).

• Không chọn được font TCVN (ABC) trong các chương trình soạn thảo như Microsoft Office. Vì những font TCVN có tên bắt đầu bằng dấu chấm "." nên sẽ bị ẩn trong Mac OS. Tôi sẽ không giúp bạn sử dụng được font TCVN. Nếu bạn chọn được font TCVN trong phần mềm soạn thảo, tôi bảo đảm bạn sẽ gõ được tiếng Việt.

• Bạn không dùng thử bản miễn phí trước khi mua, và ngay sau khi vừa mua xong, bạn đã không gõ được tiếng việt trong bất kỳ ứng dụng nào.

Tôi sẽ trả lại tiền và từ chối bán license cho bạn nếu: tôi chưa gửi key cho bạn, và tôi cảm thấy khó chịu khi giao dịch.Bạn có thể sẽ không được hỗ trợ nếu bạn gởi email quảng cáo đến địa chỉ mail của tôi.*Những điều trên có thể thay đổi trong tương lai mà không cần sự đồng ý của bạn.

*Thay đổi lần cuối vào ngày 8/1/2013.