Tính năng bản miễn phí


• Nhiều kiểu gõ.

• Phím tắt.

• Các lựa chọn về chính tả, về chương trình.

Tính năng bản đầy đủ

					
• Nhiều bảng mã.

• Chuyển mã văn bản trong clipboard.

• Nhiều cách gõ tắt.

• Sửa các lỗi chính tả hay gặp.
Menu1 Menu2 Menu3 Preferences1 Preferences2 Preferences3 Preferences4 CodeMapConverter