GoTiengViet

Giúp bạn gõ tiếng Việt thuận tiện, chính xác, và nhanh nhất

Tiếng Việt

Nhiều kiểu gõ, nhiều bảng mã.

Chuyển đổi bảng mã của văn bản.

Chính xác

Kiểm tra chính tả, sửa một số lỗi chính tả dễ mắc.

Nhanh

Nhiều cách gõ tắt nhanh và dễ nhớ.

Gợi ý từ ghép.

Nhiều phím tắt tiện lợi.

Tất cả phiên bản
Windows
Tải cho Windows

Phiên bản dùng .NET (nặng hơn)

Mac OS X
Tải cho Mac OS

Phiên bản miễn phí

Linux
Tải cho Linux

Yêu cầu IBus 1.3

Tải cho Linux

Yêu cầu IBus 1.2

Menu chính

Kiểu gõ

Bảng mã

Giao diện Windows

Lựa chọn

Gõ tắt

Chính tả

Phím tắt

Chuyển đổi bảng mã