Gõ tiếng Việt

Giúp bạn gõ tiếng Việt thuận tiện, chính xác, và nhanh nhất.

Tính năng chung:
					
• Nhiều kiểu gõ, nhiều bảng mã.

• Kiểm tra chính tả, sửa một số lỗi chính tả dễ mắc.

• Nhiều cách gõ tắt nhanh và rất dễ nhớ. Gợi ý từ ghép.

• Chuyển đổi bảng mã của văn bản.

• Nhiều phím tắt tiện lợi.